Créer votre Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Vážená paní, vážený pane,
Ajouter un commentaire
Annuler
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
Ajouter un commentaire
Annuler
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
Ajouter un commentaire
Annuler
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
Ajouter un commentaire
Annuler
účel jejich zpracování.
Ajouter un commentaire
Annuler
kategorie dotčených osobních údajů.
Ajouter un commentaire
Annuler
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
Ajouter un commentaire
Annuler
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
Ajouter un commentaire
Annuler
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Ajouter un commentaire
Annuler
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádost o opravu osobních údajů
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádost o výmaz osobních údajů
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádost o přenos osobních údajů
Ajouter un commentaire
Annuler
Vznést námitku proti zpracování
Ajouter un commentaire
Annuler
S pozdravem
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
Subjekt údajů:
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno a příjmení:
Ajouter un commentaire
Annuler
Bydliště:
,
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
ID datové schránky:
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.